Lékařka: MUDr. Magdaléna Čítková
Adresa: Jeronýmova 3208, Tábor, 390 02

25.5-27.5.2022 dovolená, sestra přítomna, akutní případy ošetří dr. Naďa Jánošková, Václava Soumara 2300, Tábor 39003