Lékařka: MUDr. Magdaléna Čítková
Adresa: Jeronýmova 3208, Tábor, 390 02

23.-29.12. 2022 – dovolená, akutní případy ošetří MUDr. Naďa Jánošková, Václava Soumara 2300-zimní stadion, 381 235 527